Dit komt naar voren uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Het bureau berekent jaarlijks het doorsnee vermogen van huishoudens. Dit bestaat uit bezittingen zoals bank- en spaartegoeden en geld dat in een eigen woning of bedrijf zit. Eventuele schulden worden hiervan afgetrokken. De harde stijging van de vermogens heeft vooral te maken met het feit dat de woningen vori...