Bart Roest is in 1890 in Valburg in de Betuwe geboren in een groot gezin dat lid is van de Hervormde Kerk.

Hij doet in 1913 echter belijdenis in de Gereformeerde Gemeente in Opheusden. Bart is boerenknecht. Als hij 29 jaar is trouwt hij met Liesje van Rooijen, met wie hij in Neerlangbroek gaat wonen. Bart wil predikant worden. Er is een gebrek aan dominees en Roest leest preken tijdens de zondagse erediensten.

NAAR SCHERPENZEEL Hij krijgt in 1920 een beroep om in Scherpenzeel ouderling te worden. Aan de Glashorst wordt een pastorie gebouwd waar Bart Roest en zijn echtgenote gaan wonen. Zijn wens om dominee te worden, gaat door omstandigheden niet in vervulling. Preken die hijzelf schrijft mag hij niet meer voorlezen. Voorganger Roest moet zich beperken tot het lezen van preken van overleden predikanten. Maar hij mag wel huwelijken bevestigen en begrafenissen leiden. Hij heeft veel contact met leden van andere kerken, met wie hij bevriend is. Ook voor anderen staat hij altijd klaar. Uit het dorp krijgt zoveel sigaren voor zijn verjaardag dat hij er een jaar mee vooruit kan. Ouderling Roest graag catechisatie voor jongeren en zij luisteren graag naar hem. Door zijn activiteiten voor de classis en de synode krijgt Bart Roest landelijke bekendheid.

Roest en zijn echtgenote krijgen vijf kinderen. Zij heeft een zwakke gezondheid. Ze wordt in 1934 ernstig ziek. Vier jaar later overlijdt ze op 58-jarige leeftijd. Haar begrafenis is op 6 september, de dag waarop Koningin Wilhelmina haar veertigjarig regeringsjubileum viert. Tijdens de uitvaart worden de festiviteiten in ons dorp tijdelijk stilgelegd.

IN DE OORLOG De inwoners van ons dorp moeten in mei 1945 evacueren. Bart Roest is een van de dorpshoofden die de evacuatie in goede banen moeten leiden. In de Wieringerwaard gaat hij voor in de zondagse kerkdiensten die door veel evacués worden bijgewoond.

Bij terugkomst in Scherpenzeel is de pastorie aan de Glashorst enigszins beschadigd, maar in vergelijking met de verwoestingen in de rest van het dorp is de schade beperkt. De ruiten van de pastorie zijn gesneuveld en er is een granaat ingeslagen. In het dak zit een gat en in de ruggen van sommige boeken zitten granaatscherven. Het kerkgebouw is nog in tact. Dat geldt niet voor andere kerken.

Er wordt een gezamenlijke dienst georganiseerd in de kerk van de Gereformeerde Gemeente, waarin naast voorganger Roest ook dominee Westra Hoekzema van de Hervormde Kerk en dominee Van Loon van de Gereformeerde Kerk voorgaan. Tijdens de oorlog staat de deur van de pastorie open voor evacués die huis en haard moeten verlaten wegens oorlogsgeweld. Theo en Dirk Roest, twee zonen, zijn actief in het verzet. Als de Duitsers Roest komen ophalen om het verzet te breken, gaat hij zich zogenaamd boven aankleden en vraagt hij om een ogenblik geduld. Via de achterdeur weet hij te ontsnappen. Bart Roest houdt zich enkele dagen schuil in de consistorie van de kerk. Ouderling Roest wordt vaak om raad gevraagd. In hoeverre mag je de vijand tegenwerken, wordt hem bijvoorbeeld gevraagd. Daarmee begeeft hij zich op politiek terrein. Dat leidt er uiteindelijk toe dat hij in de Scherpenzeelse gemeenteraad wordt gekozen voor de SGP. Voor die partij zit hij dertien jaar in de raad.

Grietje Brons komt in 1956 bij hem in dienst als huishoudster. Als het fietsen hem later steeds moeilijker afgaat, rijdt zij hem overal naartoe. Bart maakt ook veel gebruik van het openbaar vervoer. Speciaal voor hem stopt de bus bij het Tabakspaadje en alleen hij heeft het 'privilege' daar uit te stappen, vlak bij zijn huis. Als hij eens een dronken man aan de kant van de weg ziet staan, geeft hij de buschauffeur een gulden en vraagt hem de man te helpen de weg over te steken.

JUBILEUM EN ONDERSCHEIDING Bart Roest viert in 1960 zijn veertigjarig ambtsjubileum. Ter gelegenheid daarvan krijgt hij een Koninklijke onderscheiding. Tijdens die veertig jaar is de ‘dominee’ maar liefst vierduizend keer voorgegaan in een kerkdienst. Hij staat aan de basis van de oprichting van basisschool de Wittenberg.

Niet lang na zijn vijftigjarig jubileum trekt Roest zich in 1971 terug uit alle kerkelijke functies. Hij is inmiddels de tachtig gepasseerd. Maar hij blijft actief. Sindsdien richt hij zich meer op het werk in de (kerkelijke) gemeente. De laatste keer dat hij als voorganger een dienst van de Gereformeerde Gemeente in ons dorp leidt, is in januari 1974. Zijn gezondheid gaat echter zienderogen achteruit. Hij overlijdt op 9 oktober 1974.

Bron: Verenigingsblad Oud-Scherpenzeel 2005-3 en 2006-3; A. de Lange.

Wim van den Berg