De eerste berichten over gemeentelijke herindeling verschijnen in oktober 1968 in de regionale pers. Er is overleg tussen de Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland en Utrecht over een mogelijke grenswijziging, die noodzakelijk is om een gemeentelijke herindeling te realiseren.