De Vries kwam raakte langzaam maar zeker geboeid door Wouter van de Kleut. ,,Over de razzia werd in mijn jeugd niet gepraat. Ik was een jaar of veertien toen ik pas ontdekte welke ramp er in Putten had plaatsgevonden. Toen begreep ik waarom zoveel kinderen zonder vader opgroeiden.’’