,,Er is in de afgelopen jaren op een heleboel dossiers veel te weinig doorgepakt. Het wordt tijd dat het dorp een bestuur krijgt met meer initiatief en vooral meer transparantie.''

[KRAMPACHTIG] Brons zegt zich in deze raadsperiode vaak geërgerd te hebben aan de in zijn ogen nogal angstige en krampachtige manier van besturen door het college. ,,Laat ik voorop stellen dat het niet allemaal slecht was; dit college heeft ook best wel wat zaken goed gedaan. De zorg vind ik een goed voorbeeld. Natuurlijk zal er hier en daar wel eens een probleempje zijn, maar in het algemeen heeft Scherpenzeel de zorg prima voor elkaar. Daartegenover staat dat het beleid op een aantal andere terreinen soms absoluut niet te volgen was. Dat gold niet alleen voor de burgers, maar ook voor raadsleden. Het gehakketak over de nieuwe Erfgoedverordening bijvoorbeeld, waarvoor het college tot twee keer toe een voorstel heeft moeten terugnemen. Het was zelfs zo dat een schriftelijke reactie van een burger op een algemene informatieavond over dit onderwerp, pas na veel aandringen en dan ook nog slechts voor raadsleden, ter inzage kwam. Dat is echt heel merkwaardig. Rare ervaringen heeft onze fractie gehad met een aantal verzoeken tot het inzien van achterliggende stukken of verslagen van collegevergaderingen. Dat werd in bepaalde gevallen soms geweigerd of we kregen na veel aandringen gecensureerde versies aangeleverd. Vind je het dan gek dat burgers en raadsleden wantrouwend worden en beginnen te denken dat er iets te verbergen is? Van dat imago moeten we zo snel mogelijk af. De gemeente is er voor de inwoners en zij hebben recht op een open, eerlijk en rechtvaardig gemeentebestuur. Geen onnodige geheime stukken of halve informatie meer. Openbaar bestuur moet openbaar en te controleren zijn. Transparantie is een noodzaak.''

[DAADKRACHT] Daarnaast zou Brons in de komende raadsperiode ook wel wat meer daadkracht willen zien in het gemeentebestuur.

,Een coalitie moet uitstralen dat zij vierkant achter haar beleid staan en wil presteren. Dat heb ik in de afgelopen vier jaar op veel punten gemist. Mogelijk omdat het, naar onze waarneming, binnen het college vaak niet op rolletjes liep. Maar dat is het verleden; het gaat nu om de toekomst.

Na de verkiezingen moeten we proberen het oude zeer achter ons te laten en hoop ik dat er een college gevormd kan worden dat in harmonie bestuurt en goed samenwerkt.

Daarvoor hebben wij met Henny van Dijk een uitstekende wethouderskandidaat, want GBS wil uiteraard graag deel uitmaken van dit nieuwe college. Een coalitie van twee partijen is straks, wat ons betreft, trouwens het ideale scenario; je kunt daarmee namelijk veel slagvaardiger opereren. GBS wil doorpakken en is er klaar voor.

Wij zijn een partij voor iedereen. Wat goed is voor het dorp, de inwoners, de jeugd, de ondernemers en de sport staat bij ons voorop.''