,,Als deze tafel kon praten", sprak burgemeester Petra Doornenbal bij de verwelkoming. ,,Ja, misschien toch beter van niet. Jullie zitten op je vertrouwde stoel, het is jullie middag, jullie afscheid, iets wat jullie al zo'n half jaar geleden aangaven. We hebben veel besproken, altijd in het belang van het dorp. Onderling was er vertrouwen en vliegen afvangen deden we niet. Het college was echt en hecht. Jij Hans, zei eens ´iemand moest het doen´, en zo kwam jij binnen. Je had goede contacten, nam je verantwoordelijkheid. Het dossier Dorpshart was niet het prettigst, maar je gooide de handdoek niet in de ring". Tot Evi, de echtgenote van Hans: ,,Jij bent een fantastische kok. We gaan je missen, ook om je kookkunst.´´ ,,Hans, jij krijgt meer tijd voor familie en Zeeland". Hans ontving een beeldje, een muzikale attentie en er waren bloemen voor Evi.

[BLOZENDE WETHOUDER] Doornenbal: ,,Dick jij was goed gehumeurd, kon goed debatteren, was goedlachs, een blozende wethouder en stond voor iedereen open. Een prettig mens en bijzonder in de raad. Jouw antwoorden riepen soms meer vragen op.

Dick, je was van 1978 tot 2006 raadslid voor de SGP, veertig jaar politiek actief, net geen record. Je toonde een buitengewone inzet, dat was heel bijzonder". Dick Vlastuin werd benoemd tot ereburger en ontving een oorkonde.

Nestor van de raad Jan Stutvoet: ,,Hans jij werd unaniem tot wethouder gekozen. Het Dorpshart was een wat lastige problematiek. Veel hobbels moesten genomen worden. De ondernemers zijn nu aan zet. Namens de raad veel dank voor jouw inzet.´´ Tegen Dick: "In die veertig jaar heb je veel meegemaakt. Raadswerk is veel zichtbaarder. Je was weleens emotioneel, maar een wethouder moet een dikke huid hebben". Stutvoet noemde tal van projecten. Hij gaf Vlastuin een glas-in-loodraam met het gemeentewapen en had bloemen voor z'n echtgenote.

Art Wolleswinkel sprak namens het CDA en LTO Gelderse Vallei. Hij wees op de goede contacten met het college. Tot Van de Pol: ,,Jij nam je verantwoordelijkheid, hebt talrijke functies vervuld. Dossiers maakte je je snel eigen en het wethouderschap kostte veel meer tijd dan je dacht.

[SAMENWERKING] Van de Pol: ,,Voor het CDA ging ik op zoek naar kandidaten, een wethouder. Iemand van buiten inhuren wilden we niet. Na overleg thuis heb ik ja gezegd. Fijn was de samenwerking met ambtenaren. B & W-vergaderingen waren ontspannen en constructief". Hij wees op projecten, zoals de nieuwbouw in de Taets en de Oudheidkamer. Namens de SGP sprak Hans Overeem. Hij bedankte Dick Vlastuin voor zijn werk en z'n inzet. ,,Je deed het niet voor jezelf, je deed het met grote verantwoordelijkheid, zocht naar oplossingen en was voor iedereen toegankelijk. Je was een no nonsens man.´´

Kleinkinderen boden Vlastuin cadeautjes aan. ,,Je was er voor iedereen en ma stond altijd achter je. Veertig jaar politiek hebben we verwerkt in een boek".

Dick Vlastuin: ,,Ik ben beduusd. I deed gewoon m'n werk. Het wethouderschap zag ik als kroon op m'n werk.´´ Ook hij wees op het Dorpshart, de overeenstemming met ondernemers, de crisis, het afhaken van ondernemers en was verrast door het ereburgerschap. ,,Ik deed het steeds met plezier. ´Tot slot gaven Dick en zijn vrouw Henny elkaar cadeaus.

Adriaan Hosang
Foto: Adriaan Hosang
Dick Vlastuin en Hans van de Pol schudden heel wat handen bij hun afscheid.