Edward Doelman

Vorige week woensdag kwam het kwartet voor het eerst bijeen en al snel was de eerste actie een feit. Aan de gemeenteraad van Barneveld, waar de herindelingsplannen op de agenda stonden, werd een brief gestuurd. Wat de initiatiefnemers voor ogen hebben de komende maanden, is gezien de naam van het burgerinitiatief klip en klaar: 'Scherpenzeel moet zelfstandig blijven'.

De vier hebben elkaar gevonden in hun trots én hun verontwaardiging over de gang van zaken. ,,Uit de peiling die eind november na de inwonersavond werd gehouden, bleek dat 75 procent van de inwoners voor zelfstandigheid is. Maar wat ons mateloos irriteert, is dat de mening van de burgers tot nu toe helemaal niet meetelt”, verwoordt Van Donselaar, bestuurslid van voetbalvereniging Scherpenzeel. Krens (Scouting Scherpenzeel, Avondvierdaagse) en Vonk, onder meer actief bij zwembad ’t Willaer, zijn ook actief in het verenigingsleven. Verder is Den Hartog, als student die de jonge generatie vertegenwoordigt, eveneens een betrokken Scherpenzeler. ,,We doen dit op persoonlijke titel, maar in het dorp horen we de verbazing en verontwaardiging. Zo van: ‘Hallo, hoe kan het dan we op deze manier in een herindeling gerommeld worden?’ Daarom gaan wij nu de barricaden op.”

Burgerinitiatief Scherpenzeel Zelfstandig benadrukt dat zij vertrouwen heeft in de kadernota die het college heeft gepresenteerd. ,,We weten met deze plannen waar we aan toe zijn. We gaan op den duur pakweg 90 euro extra betalen, maar zijn er ook op deze manier van verzekerd dat we onze voorzieningen, zoals het zwembad en De Breehoek, blijven behouden.”

En over dat laatste bestaan twijfels als Scherpenzeel wordt heringedeeld met Barneveld, betogen zij. ,,In feite weten we niets, want Barneveld heeft nog geen kadernota gepresenteerd. Maar de berichten klinken niet positief. Uit die BDO-benchmark komt Barneveld bijvoorbeeld als een van de drie slechtst presterende gemeenten tussen de 50.000 en 100.000 inwoners uit de bus. De kans is groot dat Barneveld dus hard moet bezuinigen. Wie weet moeten wij daar aan meebetalen, verdwijnen voorzieningen als De Breehoek of wordt gekort op het sociaal domein, iets wat we in Scherpenzeel juist goed op de rit hebben.”

Juist die onzekerheid gaat hen te ver. ,,Vergelijk het maar met de Rabobank, die kantoren in de dorpen heeft gesloten. Ze zeggen dat hun dienstverlening zo beter wordt, maar de afstand is alleen maar groter geworden. Een herindeling met Barneveld betekent ook niet dat het straks beter wordt, zoals door voorstanders wordt verondersteld. Het wordt juist onpersoonlijker en we raken de regie over de eigen portemonnee kwijt.”

[GEEN DRAAGVLAK] Met hun burgerinitiatief willen zij Scherpenzelers oproepen om in de gemeentelijke peiling die tot 6 juli loopt, te gaan stemmen voor zelfstandigheid. ,,In de wet Arhi, de herindelingsprocedure die de provincie in gang wil zetten, is draagvlak een belangrijk aspect. We zijn ervan overtuigd dat dat draagvlak er niet is. De peiling is de kans om dat te laten zien.”

Daarbij wil het burgerinitiatief zich ook laten gelden. Deze week wordt een vlaggenactie gestart: 500 Scherpenzeelse vlaggen worden vanaf donderdag of vrijdag – ‘we weten nog niet wanneer ze geleverd worden’ – voor 10 euro per stuk verkocht via Miss Janet en Primera Scherpenzeel. ,,En er staan nog meer acties op stapel”, benadrukken ze. ,,Ook als de provincie straks de arhi-procedure start, is het nog geen gelopen race. Desnoods stappen we naar de minister. Wij zijn in ieder geval strijdbaar en hopen dat zoveel mogelijk Scherpenzelers zich bij ons aansluiten.”