In deze week werd gepleit voor het delen van je zorg, en dit was bedoeld om jonge mantelzorgers te laten praten over de problemen die ze ervaren.