In deze week werd gepleit voor het delen van je zorg, en dit was bedoeld om jonge mantelzorgers te laten praten over de problemen die ze ervaren.

In Renswoude en Scherpenzeel heeft dat, van de kant van jonge mantelzorgers tot weinig reacties geleid. Rianne van Ginkel, welzijnswerker van de Senioren Welzijns Organisatie Scherpenzeel-Renswoude:

,,Ik heb zelf wel het idee dat het aantal jonge mantelzorgers toeneemt, maar je kunt je afvragen of zij zich aangesproken voelen”.

[ZORGTAKEN] Mantelzorg is tegenwoordig een belangrijke vorm van zorgverlening. Steeds vaker komen zorgtaken op de schouders te liggen van mantelzorgers.

Het is dan ook niet zo vreemd dat in Nederland momenteel al één of de vijf jongeren mantelzorger is. Dat is natuurlijk heel mooi en belangrijk want het geven van mantelzorg geeft jongeren een gevoel van voldoening, zo legt Van Ginkel uit.

Tegelijkertijd stelt ze vast dat het nodig is om te praten over problemen waar je als mantelzorger tegenaan loopt: ,,Spreek met ons over je zorgen, geef ook je eigen grenzen aan en zoek hulp als dat nodig is. Uiteraard is goed zorgen voor een ander iets moois, maar het is natuurlijk ook erg belangrijk dat een jonge mantelzorger ook goed voor zichzelf blijft zorgen.

Ben jij zo’n jonge mantelzorger of weet jij er soms één in jouw omgeving die mantelzorger is, neem dan contact op met het steunpunt, je kunt dan mailen naar r.vanginkel@swo-sr.nl.''

[VOLDOENING] ,,Vergeet niet dat je actief inzetten als mantelzorger bij jongeren ook iets geeft van een gevoel van voldoening. Wat opvalt is ook dat ongeveer de helft van de jeugdige mantelzorgers die taak ook als zwaar ervaart.

Dat is zowel fysiek als mentaal en dat komt doordat je de zorg soms erg lastig kan combineren met bijvoorbeeld de werkzaamheden op school, het contact met vrienden of het uitoefenen van hobby’s. Dat geeft ook wel een tegenstrijdig gevoel”.

Rianne van Ginkel geeft aan dat mantelzorger zijn voor jongvolwassenen, in de leeftijd van 18 tot en met ongeveer 25 jaar, heel ingrijpend kan zijn.

Deze groep mensen is ook zelf bezig met het opbouwen van een eigen leven. Je ziet dan ook dat veel jonge mantelzorgers die bepaalde problemen tegenkomen niet zo snel hulp gaan vragen.

Om de eenvoudige reden dat ze dat lastig vinden.

[LANGDURIG ZIEK] Een mantelzorger is iemand die zich inzet voor een ander. Dat betekent dat je onbetaald en (vaak) langdurig voor een ziek familielid of een zieke vriend zorgt. Van Ginkel: ,,Vergeet niet, mantelzorgen doe je niet alleen”.

Mantelzorg doe je vaak uit liefde en meestal vrijwillig. Toch is het geen vrijwilligerswerk. Mantelzorg is de zorg voor je naaste.

,,Mantelzorg is de zorg die je geeft aan iemand met wie je een persoonlijke band hebt'', legt Van Ginkel uit. ,,Het gaat dan niet om de zorg voor je partner of kind tijdens een griepje.

Mantelzorg geef je aan iemand die langdurig ziek is, een handicap heeft of om een of andere reden hulp nodig heeft.

Soms verdeel je mantelzorg, bijvoorbeeld met familieleden of buren, en soms doe je het alleen. Een belangrijk kenmerk van mantelzorg is dat het geen professionele zorg is.''