Voordat de gemeente gaat werken aan een bestemmingsplanwijziging voor de grond zal er nog overleg plaatsvinden met inwoners. Hiervoor is een participatieplan opgesteld dat uitgevoerd zal worden door de initiatiefnemer.