De Nederlandse Christen Vrouwen Bond (NCVB) is in 1919 opgericht. Het jaar waarin vrouwen actief kiesrecht krijgen. De belangrijkste doelstelling is: voorlichting geven op maatschappelijk en staatkundig terrein vanuit de grondslag dat Christus’ Koninkrijk alom moet worden erkend. Het duurt tot 1950 voordat er in Scherpenzeel een afdeling komt. Onder leiding van mevrouw Hardeman uit Veenendaal w...