Van Elst vindt de insteek van het plan, dat vooral bedoeld is om zorgmedewerkers en andere hulpverleners die hun handen vol hebben aan coronazorg te ontlasten, begrijpelijk. ,,Om de druk op de zorg te verlichten is dit een goede en logische stap.’’ Toch denkt hij niet dat een vuurwerkverbod effectief is en dat zo’n verbod juist tot ernstigere incidenten kan leiden. ,,Zolang het mogeli...