De opbrengst van de sportclinics op 16 december gaan naar voedselpakketten voor Kinderhulp Afrika. Van de Vliert sponsort al langere tijd sponsorkindje Tito in het tehuis in Oeganda. Ze kent er mensen persoonlijk. ,,Ik zou dit jaar op reis gaan naar Oeganda, maar door corona ging dat niet door. Op deze manier wil ik een steentje bijdragen. Als je hoort hoe zwaar het daar is nu er een lockdown i...