Edward Doelman

De eerste burger van Renswoude kijkt uit naar woensdag 21 maart. Die dag mag wat haar betreft als een feest voor de democratie worden gezien. ,,We hebben de vrijheid om te stemmen op wie je wilt, dat is in de eerste plaats al een groot goed." Zij roept alle Renswoudenaren op om hun stem uit te brengen. ,,Het is de manier om als burger formeel en rechtstreeks je invloed uit te oefenen."

Wat de uitkomst woensdagavond ook wordt, Doornenbal vindt het sowieso spannend. De uitkomst van de verkiezingen zal er in elk geval toe leiden dat het college van burgemeester en wethouders op de schop gaat.

Doordat de huidige wethouders Dick Vlastuin (SGP) en Hans van de Pol (CDA) beiden stoppen, zal een ´verse´ wethoudersploeg deel gaan uitmaken van het college. ,,Als burgemeester werk je nauw samen in een college. Ik ben echt benieuwd wie de nieuwe mensen gaan worden en hoe de samenwerking zal uitpakken."

[NIET ONDENKBAAR] Doornenbal kent de wethouderskandidaten van vier van de vijf partijen. Alleen Dorpsbelang Renswoude heeft in de campagne haar kandidaat niet vooruit geschoven. Los van de personen is ook de vraag met hoeveel wethouders Renswoude de komende vier jaar bestuurd zal worden. ,,Twee wethouders op vijfduizend inwoners is in principe genoeg, maar de mogelijkheid is zeker aanwezig dat er drie wethouders aan de slag zullen gaan. Dat heeft met de uitslag van de verkiezingen te maken en met welke partijen vervolgens een coalitie gesmeed wordt."

De afgelopen jaren hadden CDA (3 zetels) en SGP (3 zetels) samen de meerderheid in de gemeenteraad, die uit elf personen bestaat. Het is niet ondenkbaar dat voor een nieuwe coalitie drie partijen nodig zullen zijn om een meerderheid te verkrijgen. Dat is echter van latere zorg: eerst is het woord aan de kiezers. ,,Zij bepalen uiteindelijk wie hun vertrouwen krijgt", weet Doornenbal.

[GEEN DEBAT] Om kiezers te helpen tot een keuze te komen, werd bij voorgaande gemeenteraadsverkiezingen ook een verkiezingsdebat gehouden in Renswoude. In deze campagne ontbrak het daaraan. ,,Ik heb het nog geopperd en gevraagd of de gemeente wat moest faciliteren, maar ik kreeg als reacties dat het niet persé noodzakelijk was. Als je het mij persoonlijk vraagt, moet ik zeggen dat ik het wel een gemis vind. Een debat is ook een middel om kiezers te bereiken. Nu verplaatste het debat zich vooral naar sociale media en de krant."

Doornenbal denkt verder dat de afronding van het Dorpshart en de vraag over een mogelijk toekomstige rondweg om het centrum van Renswoude belangrijke lokale verkiezingsthema's zijn. ,,Wat mij in elk geval stoort, is de beeldvorming in praatprogramma's op televisie. De toon die er af en toe in doorklinkt, is dat het 'maar' lokale verkiezingen zijn, alsof die niet belangrijk zijn. Maar het gaat wel over belangrijke zaken die dicht bij de mensen staan. Over zorg en ondersteuning aan kwetsbare mensen, over de veiligheid in het dorp en de inrichting van de wijk of het centrum van het dorp. Daar mogen we ons woensdag over uitspreken."

[BELANGENVERSTRENGELING] Dat kan tussen 7.30 en 21.00 uur 's avonds in drie verschillende stembureaus. Stemmen kan in het gemeentehuis (Dorpsstraat 4), basisschool De Borgwal (Lijsterbeslaan 18) en verenigingsgebouw Rehoboth (Taets van Amerongenweg 66). Naast een stempas is legitimatie verplicht, benadrukt Doornenbal. ,,Niets is zo vervelend als dat die vergeten wordt." De stembureaus worden bemand door Renswoudenaren die niet verkiesbaar zijn. ,,Ik vind het niet kies dat verkiesbare mensen toezien op een goed verloop van de verkiezingen. Die schijn van belangenverstrengeling wilde ik voorkomen. Na een oproep in De Heraut hebben zich gelukkig genoeg vrijwilligers aangemeld. Wij zijn klaar voor een spannende verkiezingsdag."

Na 21.00 uur worden de stemmen geteld en naar schatting rond de klok van 22.00 uur bekendgemaakt door de burgemeester. De uitslagen, inclusief reacties van de partijen in Renswoude, worden ook zo snel mogelijk op de website van deze krant gepubliceerd.