Ook in Scherpenzeel zijn er veel inwoners met een laag inkomen. Soms is dit van tijdelijke aard maar vaak ook structureel. Dit kan zijn ontstaan door ziekte, arbeidsongeschiktheid, verlies van werk, soms door schrijnende situaties en ook door de huidige corona-periode.