De verlaging zat er al een tijdje aan te komen, omdat het aantal aanbiedingen van de grijze container sinds de invoering van diftar flink is gedaald. Voor de inzameling van het GFT-afval (groene kliko) en de zakken PMD-afval verandert er niets; dat blijft eens per veertien dagen.