Aan weerszijden van de gemeentegrens zijn bewoners onaangenaam verrast dat dit gebied, in de donderdag bij de gemeenteraad geagendeerde energievisie, wordt aangemerkt als ‘potentieel kansrijke zoek-locatie voor windturbines’. Er is inmiddels een belangengroep opgericht en een petitie op internet gestart om het buitengebied te vrijwaren van windmolens.