Op de meeste plaatsen plofte ‘ie eind februari op de (digitale) deurmat: de brief met de gemeentelijke belastingen. Hieronder vallen naast de ozb ook de afvalstoffenheffing en rioolheffing. Met de opbrengst van de afvalstoffenheffing regelen gemeenten het ophalen en de verwerking van restafval. De afvalstoffen- en rioolheffing moeten voor gemeenten kostendekkend zijn, het geld mag niet aan ande...