Gerard Oostermeijer, woordvoerder van Stichting Duurzaam en Leefbaar, ziet voldoende redenen om de zoeklocaties voor windmolens meteen te schrappen. ,,In de eerste plaats dat windmolens enorme risico’s op gezondheidsschade meebrengen voor omwonenden. In de tweede plaats leveren alternatieve vormen van duurzame opwek, zoals zonne-energie, voldoende op om in de energiebehoefte van het dorp te kun...