Om het publiek gerust te stellen over de nadrukkelijke aanwezigheid van de sterke arm in het dorpspark waren hier en daar bordjes geplaatst met ‘politietraining’. Zichtbare actie was echter niet waar te nemen. Ook de perswoordvoerder van de Politie Oost Nederland kon geen licht op de zaak werpen. Politietrainingen werden naar haar zeggen meestal niet gemeld bij voorlichting. Informati...