Het burgerinitiatief heeft een schrijven doen uitgaan naar minister Ollongren van Binnenlandse Zaken met het verzoek in te grijpen en het herindelingsadvies van Gedeputeerde Staten van tafel te halen.