Om te komen tot een structurele oplossing voor de jaarlijkse tekorten van De Breehoek is de gemeente, samen met het bestuur van het Kulturhus, al geruime tijd bezig met plannen om de exploitatie te verbeteren, onder meer door het daarin onderbrengen van het gemeentehuis, het herschikken van bestaande huurders en het toevoegen van huurders in het welzijnssegment.