Op een zeker moment werden spullen die men wilde bewaren voor de verkoop opgeslagen in het oude Rechthuis. Toen daar een einde aan kwam, moest gezocht worden naar een nieuwe mogelijkheid.