Vrijwilligers pootten de duizenden bollen in december op speciaal hiervoor aangewezen stukken in het park. ,,Waar het nu lijkt of er simpele zwarte grond ligt, ligt een schat onder verborgen”, is de mening van Koning.