BLAUWE MOTOR Het onttrekkingsverbod werd op 18 mei vorig jaar ingesteld, omdat het neerslagtekort opliep, oppervlaktewateren zoals beken en sloten droog vielen en het grondwaterpeil daalde. Heemraad Henk Veldhuizen: ,,Het is goed nieuws dat er weer voldoende water in ons oppervlaktewatersysteem zit, en tegelijkertijd is er meer neerslag nodig om onze blauwe motor onde...