,,Met het vinden van dit kievitsei is ook het nieuwe weidevogelseizoen voor zo’n vijfentwintig vrijwilligers in onze omgeving weer begonnen’’, vertelt voorzitter Henk de Leeuw. ,,Weidevogelvrijwilligers van onder andere LandschappenNL trekken vanaf nu tot half juni het land in om waar nodig samen met agrariërs nesten te zoeken en te beschermen tegen verlies door landbouwwerkzaamheden.’’