Met in totaal 14 extra windturbines, naast de twee die er al zijn, 270 hectare aan zonnepanelen op daken, 220 hectare aan zonnevelden op land en 29 hectare aan zonnepanelen op restgronden verwacht de Regio FoodValley tussen nu en 2030 voldoende duurzame energie op te kunnen wekken om de eerder vastgestelde doelstellingen te behalen. Doel is om in dat jaar in totaal 0,75 terrawattuur d...