Door het opleiden van de voorleescoördinatoren laat de kinderopvang zien dat voorlezen een centrale plek krijgt. Elke locatie heeft inmiddels een stimulerende leesomgeving met boekjes die geschikt zijn voor baby's en peuters. Daarnaast wordt er elke dag voorgelezen. De taak van een voorleescoördinator is erop gericht meer eenheid en structuur aan te brengen in het voorlezen op het kinderdagverb...