Door het opleiden van de voorleescoördinatoren laat de kinderopvang zien dat voorlezen een centrale plek krijgt. Elke locatie heeft inmiddels een stimulerende leesomgeving met boekjes die geschikt zijn voor baby's en peuters. Daarnaast wordt er elke dag voorgelezen. De taak van een voorleescoördinator is erop gericht meer eenheid en structuur aan te brengen in het voorlezen op het kinderdagverblijf en/of de peuterspeelzaal. De invalshoek is het bevorderen van leesplezier en de taalontwikkeling van jonge kinderen (0-4 jaar).

BoekStart is een programma dat het lezen met jonge kinderen van 0-4 jaar en hun ouders via de bibliotheek bevordert én hen wil laten genieten van boeken. Door BoekStart komen kinderen op jonge leeftijd in aanraking met boeken. Dit geeft een voorsprong (op school), waar ze hun hele leven voordeel van hebben. Samen een boekje kijken – plaatjes aanwijzen en benoemen, versjes leren, verhaaltjes vertellen en ernaar luisteren – versterkt bovendien de band tussen ouder en kind.