Aan het einde van de ochtend was het dan zover. Alle leerlingen gingen naar buiten, in afwachting wat juf verzonnen had. Op het speelterrein stonden enkele emmers maar was ook de tuinslang uitgerold. Meteen was duidelijk wat de bedoeling was en terwijl juf nog druk bezig was met het vullen van die emmers werd ze al direct uitgedaagd. Leerlingen renden in haar richting en riepen: ,,Juf, juf, juf.”