,,We hopen dat dit na de herfstvakantie kan. We zijn hiervoor wel afhankelijk van de bedrijven die de noodzakelijke aanpassingen maken in de oude school om het geschikt te maken voor de tijdelijke gemeentehuisfunctie”, aldus burgemeester Petra Doornenbal.