Er zijn al twintig aanmelding voor de opvang, waarvan zeven voor de voorschoolse opvang in een lokaal van De Dorpsbeuk aan de Beukenlaan.