[ACHTHONDERD WONINGEN] Waarom de bouw van duizend woningen ter financiering van de zelfstandigheid? Volgens de oppositie zijn er zo’n 240 nodig om aan de woningvraag te voldoen, volgens de wethouder, in de webinar van afgelopen donderdag, toont een onderzoek in januari aan dat de bouw van circa achthonderd woningen nodig is. Een groot verschil, waar komt dat vandaan? Maar bovenal waarom dan toch duizend? Het antwoord van de wethouder: ,,Dan bouwen we alvast voor de toekomst.”

[GERUCHTEN] In het dorp gonst het van de geruchten waar dan toch nog meer nieuw gebouwd gaat worden. ,,De al bekende aangegeven locaties Akkerwinde, De nieuwe Koepel (koepellaan) en wat inbreidingslocaties”, was het snelle antwoord. Voor de overige circa tweehonderd moest de wethouder het antwoord schuldig blijven, ,,dan zijn we al een heel eind”. Om even een idee aan te geven: plan Akkerwinde heeft circa 230 woningen, de hele gemeente Renswoude heeft 1800 woningen. Echter moet de woningaanwas de kosten voor de nabije toekomst dragen, en zijn de woninglocaties hier aangegeven al eerder gebruikt om kosten te dekken. Mocht u voor een zelfstandig Scherpenzeel kiezen, reserveert u dan alvast maar een plekje in uw voortuin. En de parasol kan ook in de schuur blijven, met zoveel woningen is hoogbouw niet uit te sluiten.

[INFRASTRUCTUUR] Een ander interessant gegeven is dat er totaal geen begroting is voor de infrastructuur. Er komen ongeveer 1500 auto’s bij in Scherpenzeel (ervan uitgaande dat ieder huishouden anderhalve auto heeft) maar de pot die was bedoeld om het centrum te verbeteren is ondertussen leeg getrokken. Als er in de webinar over de Kadernota een vraag gesteld wordt die de gemeente zelf op de Facebook pagina heeft gepubliceerd: ‘...en waar geen geld meer aan uitgegeven wordt’, kan er door de wethouder met financiën in de portefeuille niet meer verzonnen worden dan een afgeschreven lantaarnpaal. U oordeelt zelf, bestuurskracht?

[VOORZIENINGEN] Voor de voorzieningen is ook geen geldpot beschikbaar, maar de oppositie of Barneveld heeft het woord bezuinigingen nooit genoemd. De coalitie daarentegen is de eerste die er zelf op bezuinigd, op de bibliotheek bijvoorbeeld. U bent als inwoner van Scherpenzeel zelf verantwoordelijk voor het onderhouden van de voorzieningen. Want, zo stelt de wethouder, als je ze wilt, moet je er ook gebruik van maken. Na die uitspraak zijn de 2 wethouders en gevolg van GBS met het schaamrood op de kaken snel zelf lid geworden. Ik zit nu te wachten op promofilmpje deel 2, waarin ze ook een abonnement nemen op het zwembad, donaties doen aan de beide voetbalverenigingen etcetera.

[SCHERPENZEEL GESLOOPT] Op de Facebookpagina van GBS lees ik dat Scherpenzeel langzaam wordt gesloopt, maar ik vraag mij af door wie dan? Of moet ik dit scharen onder alle aannames en bangmakerij richting Barneveld? Het woord Barneveld heeft niet bij iedereen in de gemeente een goede naam, dat ligt wellicht in het behoudende karakter van de gemeente. Maar als ik kijk naar dorpen als Voorthuizen en Garderen, dan zijn dat dorpen met een geheel eigen karakter en uitstekende voorzieningen. Is Barneveld dan een Utopia? Vast niet, u hebt daar al meerdere standpunten over gehoord waar ook wat van te zeggen valt.

[OZB] Ik heb de vraag aan de wethouder gesteld of de onroerendezaakbelasting (ozb) blijft bij 90 euro verhoging per huis per jaar. Om een lang verhaal van de wethouder kort te houden: nee. Wat het ons meer gaat kosten kan geen duidelijkheid over gegeven worden. Er zijn altijd onvoorziene uitgaven, en er komt nog het een en ander vanuit de overheid op ons af. Ook zijn veel financiële zaken door de coalitie nog niet benoemd. In elk geval is er vanuit Binnenlandse Zaken al een bericht gepubliceerd dat kleine gemeenten 58 euro minder per inwoner krijgen. U kunt alvast gaan sparen.

[COMPLIMENTEN] Het college zegt dat de huidige begroting dekkend is, en er zelfs complimenten uitgedeeld zijn door de accountant. Ik weet niet welke accountant dat is, en op welk vlak, maar dat kan niet waar zijn. Er is een tekort aan medewerkers, invullen van deze banen kost 1,2 miljoen euro per jaar. We hebben nu geen 1.2 miljoen over, dus is er een tekort op de begroting.

[FAILLISSEMENT] Voor de komende vijf jaar is er 17 miljoen euro (conform berichtgeving van de provincie Gelderland en niet tegengesproken door de coalitie in de raadsvergadering) nodig om te voldoen aan de eisen van de overheid. We zitten over vijf jaar dus echt dicht bij een faillissement. Het is bovendien bij wet verboden om gemeentelijke reserves te besteden aan structurele uitgaven als er geen zicht op is hoe deze weer worden aangevuld. Gemeentelijke reserves zijn er om tijdelijke voorfinanciering, tegenvallers en verbeteringen te financieren. Niet om ambtenarensalarissen van te betalen. Deze regelgeving wordt door de coalitie volkomen genegeerd. Een van de weinige vergelijkingen die we wel hebben: als we samenvoegen met Barneveld, zijn deze kosten ongeveer 4 miljoen Euro in de komende vijf jaar. Zou er niet een kern van waarheid inzitten dat als de Commissaris van de Koning op vele punten een dikke onvoldoende geeft, er iets niet helemaal goed zit? Hij overziet meerdere gemeenten in Gelderland en kan daarin vergelijkingsmateriaal geven. Maar in de kleine gemeente Scherpenzeel weet de coalitie het zelf wel beter.

[GEEN OBJECTIEF OVERZICHT] En dan de vergelijking met Barneveld. Die hebben we niet en kunnen we nauwelijks wat over zeggen, geen objectief overzicht van wat de consequenties zijn, en toch moeten we een keuze maken. Hoe democratisch is dat? Democratie is niet alleen het recht van de sterkste, maar is juist een keuze kunnen maken en op basis van feiten meningsverschillen kunnen weerleggen. De enquête zal dan waarschijnlijk ook niet uitblinken in duidelijke standpunten en afwegingen.

[PERSOONLIJKE NOOT] Ten slotte nog een persoonlijke noot. Als (schoon)dochter van twee Scherpenzeelse oud-raadsleden / wethouders loop ik niet graag met deze titel te koop, maar ik zal mijn achtergrond ook niet ontkennen. Zoals de Scherpenzeelse Krant in een artikel over mijn huwelijk ooit grapte: ‘DS/PVDA (nu PRO) en CU samen verder’. Misschien zit daar een kern van waarheid in. Nu ben ik niet in de veronderstelling dat ik alles weet, ik ben maar iemand die ‘roeptoetert’ aan de zijlijn.

Mijn interesse voor politiek voed ik door stukken te lezen, raadsvergaderingen te beluisteren en te discussiëren met coalitie en oppositie, en alle mensen die daar open voor staan. Ik ben geen lid van welke partij dan ook, maar ook ik heb ongetwijfeld een blinde vlek. U mag mij daar altijd op aanspreken. Zoals ik al eerder genoemd heb in een reactie op de Facebookpagina van GBS: een spiegel is ontworpen om er in te kijken, gooi het niet kapot. Voor de raadsleden heb ik nog één tip. Ter nagedachtenis van mijn schoonvader die ooit tijdens de raadsvergadering de legendarische woorden van Bredero citeerde: ‘Het kan verkeren’.

[Aline van de Weert]
[Scherpenzeel]