Momenteel is Kajsa Ollongren (D66) deze minister. Juist zij was het, die in 2019 de stem van inwoners over herindelingsvoorstellen (al dan niet gedwongen) van groot, zo niet doorslaggevend belang maakte. De ministerraad stemde toen in met haar voorstel voor het zogenoemde beleidskader waaraan fusieplannen worden getoetst. De toelichting op deze nieuwe regels, op de website van het ministerie, l...