De fractievoorzitters van de twee partijen hadden GS een brief gestuurd meteen verzoek om de door hun voorgestane fusiekoers op een aantal punten nader te onderbouwen. In vervolg op de toelichting van GS in de gemeenteraadsvergadering van 4 juni hadden de partijvoormannen vragen over onder andere de informatie waarop GS zich baseert met hun stelling dat herindeling goedkoper en beter is, welke ...