Doornenbal: ,,Ik ben daar toch duidelijk eenzamer aan het werk dan voor de coronacrisis. Werken met z'n allen op dezelfde locatie is toch anders, je spreekt elkaar, beleeft dingen en hoort ook veel meer. Bijna alle medewerkers werken vanuit huis, en dan krijg je niet alles mee. Het is heel bijzonder zo".

[NOODWETGEVING] Waarom kiest zij voor werken in het gemeentehuis? ,,Ik vergader via beeldbellen met mijn iPad en heb dan graag de informatie die op de computer staat erbij. Die pc staat in het gemeentekantoor. Daarom is daar werken handiger dan thuis werken. Burgerzaken en ons secretariaat zijn ook bemenst. Zo zijn er af toe nog enkele medewerkers".

Beeldbellen is iets nieuws voor medewerkers en raads- en commissieleden. Bij dat beeldbellen, zo legt Doornenbal uit, wordt er gewerkt in MS Teams, een computerprogramma dat digitaal vergaderen faciliteert. ,,Gisteren hebben we bijvoorbeeld getest hoe dat gaat bij een commissievergadering. Binnenkort is er noodwetgeving van kracht, want er moeten besluiten genomen worden, ook in deze tijd. En via de noodwet kunnen we dat zo doen dat de raad digitaal openbaar kan discussiëren en besluiten kan nemen met publiek via de livestream van de gemeentewebsite. Wij hebben er één gepland staan voor 14 april."

[NIEUWE MOGELIJKHEDEN] Doornenbal wijst erop dat bij een dergelijke vorm van vergaderen een burgemeester wel erg duidelijk moet zijn, ook omdat er maximaal vier personen in beeld zijn. ,,Het is ook wel weer leuk, omdat het laat zien hoe het ook kan. Ook voor de toekomst biedt deze manier van werken nieuwe mogelijkheden.''

De wekelijkse vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders gaan gewoon door via het beeldbellen.

[VERTAALSLAG] Het zijn drukke tijden voor de burgemeesters van alle gemeenten in Nederland. Elke dag vergadert het Renswoudse Corona-beleidsteam. Daarin zitten de burgemeester, de gemeentesecretaris, de communicatieadviseur, de adviseur veiligheid en iemand van het sociaal domein. Doornenbal: ,,Als ik om de één of andere reden zou uitvallen, dan is Marieke Teunissen degene die inspringt. Ze draait ook nu al mee, dat is niet alleen leerzaam, maar geeft mij ook een gerust gevoel.

Er komt vanalles op ons af. Wij moeten voor Renswoude de vertaalslag maken van de corona-gerelateerde zaken die vanuit de veiligheidsregio Utrecht en de rijksoverheid op ons afkomen. De crisissituatie geeft nu grip 4 aan. Voorzitter Jan van Zanen (burgemeester van Utrecht) voert voor de veiligheidsregio de noodbevelen uit. De burgemeesters in de provincie Utrecht voorzien hem van informatie, zodat hij de goede besluiten kan nemen".

Dat de mobiele telefoon van burgemeester Doornenbal regelmatig aan de oplader ligt, is niet zo vreemd. Er moet heel wat gebeld en ge-appt worden.

[LUISTEREN] Burgemeester Doornenbal wijst erop dat ook de GGD onder de Veiligheidsregio Utrecht valt. ,,Daar is het enorm druk, ze hebben daar echt alle handjes nodig".

Pratend over de corona-situatie in Renswoude merkt ze op dat er in Renswoude diverse mensen ziek zijn, maar dat lang niet alle meldingen doorkomen.

Ze benadrukt dat zij graag inzicht wil in de vragen die leven onder de inwoners. ,,Wij willen, ook met ons dorpsteam, hulp bieden aan de mensen die het moeilijk hebben. Er komt heel wat op hen af.'' Ze wijst ook op stress in en rond huis. Er zijn velen die zorgen hebben rond hun bedrijf. ,,Ook onze ondernemers moeten bij ons terecht kunnen met hun zorgen. Soms wordt het mensen allemaal even te veel, en dan willen we er zijn. Om te helpen, om te luisteren, om te troosten. Om oplossingen te vinden. Om mee te leven. Mensen staan er niet alleen voor. In Renswoude weten we dat we samen sterk zijn. Alleen met elkaar kunnen we dit aan. We staan er niet alleen voor.

Renswoude is een gemeenschap die zo sterk is, dat we dit gezamenlijk aan moet kunnen. Kijk naar elkaar om, laat het elkaar weten als er problemen zijn. Ondersteun elkaar, dan kunnen we er met z'n allen goed uitkomen".