Adriaan Hosang


Wethouder Marieke Teunissen sprak van een belangrijk onderwerp, wees op de wens het gemeentehuis te behouden op de huidige plek, de selectieprocedure, de aanbesteding en de mogelijkheid voor inwoners om te reageren. ,,We gaan zuinig om met gemeenschapsgeld”, gaf ze de aanwezigen mee.

[DEUGDELIJKE WERKPLEK] VVD’er Bert Hoek sprak van een jarenlange discussie waar een eind aan moest komen. ,,Er is geen gezonde en veilige werkomgeving, het is verouderd. Heb je een topwerkomgeving, dan krijg je ook topprestaties.'' De VVD is blij met de opzet en de financiële positie is volgens hem sterk genoeg.

SGP-raadslid Henk van der Schoor bekritiseerde de lange procedure. Het moest hem van het hart dat er al in 2017 een beslissing had kunnen vallen. Ook hij was van mening dat er een deugdelijke werkplek nodig was voor een toekomstbestendig gebouw. ,,Maar de kosten logen er niet om, zo’n 4 miljoen. Ja, de burgers konden een keuze maken, maar ik heb de kosten voor inrichting niet teruggevonden. Dat kost wel zo’n € 600.000, met een afschrijving in vijftien jaar. Ik had graag een completer plaatje gezien. Er komen meer kosten en het is een grote aanslag op de reserve. Vergeet niet dat er nog meer investeringen gedaan moeten worden.” Van der Schoor zei ook te vrezen dat de dat de 'corona-perikelen' grote gevolgen zulen hebben. ,,Wat wordt er op Renswoude afgewenteld?''

De noodzaak dat er iets ging gebeuren ziet de SGP'er wel, maar hij heeft ook grote zorgen. Hij wees op het huidige thuiswerken. ,,Als je dat verder doorvoert, kan je toe met minder werkplekken en kunnen de kosten omlaag.'' De druk op de begroting voor komende jaren wordt volgens Van der Schoor te groot.

[LANGE WORSTELING] Dorpsbelang Renswoude-raadslid Jan Stutvoet hoopte dat er nu een einde zou komen aan de lange worsteling. Er was volgens hem een fatsoenlijk werkklimaat nodig voor het personeel en de bevolking wilde het gemeentehuis handhaven op de huidige plek. Na de gemeenteraadsverkiezingen gingen de coalitiepartijen van zes naar drie en de nieuwe gemeenteraad koos voor een gemeentehuis op Dorpsstraat 4. Hij wees onder meer op de uitgeschreven prijsvraag en de selectieprocedure en stelde dat renovatie van dit monumentale pand dringend nodig is. ,,We moeten dit nu niet uitstellen. U begrijpt wel, wij steunen het raadsvoorstel.”

CDA-raadslid Leo Verkerk was wel van mening dat een goede werkplek voor het personeel noodzakelijk is. ,,Het is jammer dat er destijds niet gekozen is voor een gemeentehuis in het Dorpshart. Het zij zo, we moeten verder.” Ook hij wees op de inrichtingskosten, volgens hem zo'n 5 miljoen euro. ,,Wel erg hoog gelet op andere investeringen die nog komen.'' Ook hij wees op de eventuele gevolgen van de coronacrisis. Hij diende uiteindelijk een amendement in en wilde niet verder gaan dan de kosten voor aanbesteding en wilde nu geen beslismoment. Het amendement werd door wethouder Marieke Teunissen ontraden. Toen het uiteindelijk in stemming kwam, waren alle fracties tegen, met uitzondering van het CDA (één stem) .

[DUIDELIJK PLAFOND] ChristenUnie-raadslid Marco van Mourik sprak van een belangrijk moment. Hij complimenteerde Hoek en Stutvoet en was het eens met hun visie. Hij bedankte ook wethouder Marieke Teunissen en het college en wees erop dat er 'een eerlijk proces' doorlopen was. ,,Vergeet niet dat Renswoude destijds gekozen heeft voor een ander regime, men wilde het gemeentehuis op Dorpsstraat 4 behouden. Men heeft kunnen kiezen en hiervoor is gekozen. Het is allemaal eerlijk en transparant gegaan. Wij hebben vertrouwen in de projectleider, de rente is nu laag en wie weten gaan de kosten nog wat omlaag. Wij kiezen voor 'go' en als het even kan niet 'slow'.''

Wethouder Marieke Teunissen: ,,Men wil een goede werkplek voor het personeel. Wat de corona-problemen ons gaan kosten is moeilijk te zeggen. Wij zijn niet de enige gemeente die daarmee te maken heeft. Wat thuiswerken voor effect sorteert is moeilijk te zeggen. We hebben krap begroot en de architect duidelijk een plafond aangegeven. Wat betreft de inrichtingskosten, die staan los van de bouwkosten. Die discussie komt nog”. Zij ontraadde het amendement van het CDA, dat het bij lange na niet haalde.

VVD’er Bert Hoek had kritische noten gehoord over het gevolgde proces. ,,Dat was ons bekend en wij vinden dat de burger niet opnieuw ingeschakeld hoeft te worden. Dat bedrag van 4 miljoen komt ook niet zo maar uit de lucht vallen. En er is duidelijk gekozen voor deze locatie. Nee, we hoeven ook niet angstig te zijn”.

SGP-raadslid Henk Don constateerde dat er krap begroot was en wees op de inrichtingskosten die nog gemaakt moesten worden. ,,Vergeet niet, het moet wel opgebracht worden. De uitgaven zijn buiten proportie en er is geen goed gebat gevoerd. Het opgevoerde bedrag is onacceptabel, het kan gunstiger.” Hij had ook twijfels over de locatie. ,,Er wordt gezegd dat de bevolking dit wilde, maar wij vragen ons af of dat wel juist is. Weet men wel dat we de helft van het oude gemeentehuis gaan afbreken, dat het zo’n 4 miljoen kost. Ja, wat wil de provincie?'' Don stelde voor om weer in gesprek te gaan met Frank van Woerden over vestiging in het Dorpshart.

Raadslid Jan Stutvoet van Dorpsbelang Renswoude wees erop dat er over twee jaar weer nieuwe verkiezingen zijn. ,,Wie weet wat er dan gebeurt, richting de SGP en het CDA.'' Voor het amendement van het CDA voelde hij niet en de kosten voor de inrichting waren volgens hem 'haalbaar'.

Leo Verkerk (CDA) wees erop dat er al heel gezegd was over eerdere plannen. Hij had er geen moeite mee dat een deel van het gemeentehuis in het Dorpshart gehuisvest zou worden en een deel in het pand aan de Dorpsstraat 4.

ChristenUnie raadslid Marco van Mourik constateerde dat er lang niets aan het gemeentehuis was gedaan. ,,Efficiëntie is belangrijk en een gezonde nieuwe werkomgeving is gewoon nodig.''

Kees Eskes (Dorpsbelang Renswoude) zag collega-raadsleden met weemoed terugdenken aan 2017. ,,Vergeet niet dat men toen zelf het voorstel heeft teruggetrokken.”

Tot slot reageerde wethouder Marieke Teunissen. Ze ging in op 'nul op de meter' en het aantal parkeerplaatsen.

SGP-raadslid Henk Don constateerde dat er een besluit genomen ging worden zonder dat er een echt debat gevoerd was. Hij maakte duidelijk dat men voor no go was. Nadat Marco van Mourik (ChristenUnie) er nog een lans gebroken had om zoveel mogelijk plaatselijke ondernemers in te schakelen, bedankte Jan Stutvoet (Dorpsbelang Renswoude) wethouder Marieke Teunissen voor haar antwoorden en ging akkoord. Ook VVD’er Hoek constateerde dat alles gezegd was. ,,De kosten zijn goed geraamd, het zit in de meerjarenbegroting dus go''.

Burgemeester Petra Doornenbal bracht het voorstel van het college in stemming. De SGP en het CAS waren tegen en dus werd het met acht stemmen voor (VVD, ChristenUnie en Dorpsbelang Renswoude) en drie tegen (SGP en CDA) aangenomen.