De kadernota omvat de visie van het college op waar Scherpenzeel naartoe wil, en hoe dat de komende jaren moet woprden gerealiseerd. Volgens het college is een robuuste koers voor de komende jaren uitgezet. ,,Niet dat het nou allemaal zo verkeerd gaat, verre van'', licht wethouder Henny van Dijk toe. ,,We hebben de afgelopen decennia een voorzieningenniveau opgebouwd waar menig andere gemeente ...