Alle partijen zijn positief over de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie waarin gekeken is of er een slimme combinatie mogelijk is van Breehoek, gemeentehuis en bibliotheek.