PRO-voorman Willem Schuur sprak zelfs over het systematisch weigeren hiervan. Wethouder Van Ekeren bestreed dit en wees erop dat het college hiervoor wel degelijk zijn best heeft gedaan. ,,Het format van de matrix voor de vergelijking die wij de kadernota hebben opgenomen is nota bene door de provincie zelf aangereikt. Wij hebben deze netjes ingevuld en de gemeente Barneveld gevraagd om dit te ...