GELD VERNIETIGD ,,Het doel van de provincie is er de afgelopen anderhalf jaar volledig op gericht geweest Scherpenzeel te laten fuseren’’, hield Van Donselaar de Statenleden voor. ,,Wij, burgers van Scherpenzeel, begrijpen helemaal niets van de, in onze ogen, kortzichtige blik dat er links of rechtsom en iedere keer met andere argumenten gefuseerd zou moeten worden. ,...