GELD VERNIETIGD ,,Het doel van de provincie is er de afgelopen anderhalf jaar volledig op gericht geweest Scherpenzeel te laten fuseren’’, hield Van Donselaar de Statenleden voor. ,,Wij, burgers van Scherpenzeel, begrijpen helemaal niets van de, in onze ogen, kortzichtige blik dat er links of rechtsom en iedere keer met andere argumenten gefuseerd zou moeten worden. ,,Er is veel geld vernietigd, omdat er allerlei onderzoeken gedaan moesten worden om aan te tonen dat Scherpenzeel zelfstandig kan blijven. Uit deze onderzoeken blijkt dat dit heel goed mogelijk is en dat wij op een aantal vlakken zelfs heel goed presteren, zoals Wmo en jeugdbeleid. Het enige waarbij wellicht wat opmerkingen te plaatsen zijn, is bij het bestuur. Maar er is in alle gemeenten wel iets wat niet goed loopt, zelfs bij de allergrootsten. Alleen, je moet wel de kans en de tijd krijgen om hieraan te werken. Echter, door alle energie die erin gestoken moet worden om iedere keer weer opnieuw aan te tonen dat we zelfstandig kunnen blijven, kom je als gemeente niet toe aan het oplossen hiervan. In de kadernota is daar veel aandacht aan besteed en zijn er gelden gereserveerd om daarmee aan de slag te gaan.’’

VECHTEN Wat Van Donselaar vooral stoort is dat er in de hele gang van zaken nauwelijks naar de mening van de inwoners van Scherpenzeel is geluisterd. Hij wees erop dat er bij een stemming in december al naar voren kwam dat een ruime meerderheid van de inwoners voor zelfstandigheid was en dat dit nog eens is bevestigd door de peiling die het onafhankelijke bureau Motivaction heeft gehouden onder alle inwoners van 16 jaar en ouder. ,,Dat 58,8 procent van de enquêteformulieren is ingeleverd en hierin 86,91 procent zich heeft uitgesproken voor zelfstandigheid spreekt boekdelen’’, aldus Van Donselaar. ,,Wij zijn een samenleving die met zijn allen er de schouders onder zetten. Hierdoor hebben we een bloeiend bedrijfsleven, mooie verenigingen en veel vrijwilligers, wat maakt dat wij trots zijn op Scherpenzeel en hiervoor ook willen vechten. Het is ons onduidelijk welke spelletjes er door GS gespeeld worden en waarom wij moeten fuseren. Daarnaast is bekend dat fusies vaak niet datgene opleveren wat men voor ogen heeft’’, aldus Van Donselaar, die hierbij het voorbeeld van de problemen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug aanhaalde. Ook wees hij erop dat de gemeente Nuenen een fusie heeft weten te voorkomen doordat de inwoners hiertegen in verweer zijn gekomen. ,,Wij, als Scherpenzelers, gaan net als zij vechten voor onze zelfstandigheid’’, kondigde Van Donselaar aan. ,,Draagvlak onder de inwoners is een belangrijke voorwaarde voor een fusie en die is hier duidelijk niet aanwezig.’’

Het bezoek van (burger)initiatiefnemers Van Donselaar en Kees Vonk aan de Staten ging, door het ophangen van de grote blauwe vlag van Scherpenzeel in de hal van het provinciehuis, bepaald niet onopgemerkt voorbij. ,,Daar werd helemaal niet moeilijk over gedaan’’, vertelt Van Donselaar. Veel tijd voor de Statenleden om vragen te stellen aan de inspreker was er volgens Van Donselaar niet geweest. Wel waren er na afloop van de vergadering een aantal steunbetuigingen gekomen van onder meer de SP en Forum voor Democratie. ,,Maar verder is het afwachten hoe de boodschap is overgekomen bij de provincie.’’