[NOODREM] ,,We hebben een half uurtje de tijd gehad om onze boodschap over te brengen aan de minister’’, vertelt wethouder Izaäk van Ekeren. ,,Daarin hebben we aangegeven dat het noodzakelijk draagvlak voor een fusie in ons dorp ontbreekt, er heel hard is gewerkt om te voldoen aan alle (aanvullende) eisen van de provincie en er een kadernota is geproduceerd die laat zien dat er een go...