Oppositiepartijen CU, CDA en PRO stemden tegen de nota. Zij zijn ervan overtuigd dat de toekomst van Scherpenzeel beter gewaarborgd is door een fusie met Barneveld. Het woord is nu aan de provincie, waar het college van Gedeputeerde Staten (GS) op 14 juli haar definitieve oordeel zal vellen over de toekomst van Scherpenzeel.