Dit melden GS in een persbericht. Formeel start de provincie nu officieel een ‘open overleg over de versterking van de bestuurskracht van Scherpenzeel’. Dit houdt in dat het in gesprek gaat met betrokken partijen: bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden om te bezien wat het beste is voor de toekomst van Scherpenzeel.

,,De provincie wil het komend najaar intensief overleg voeren met de beide gemeentebesturen en de samenleving om te komen tot een schets voor zo’n nieuwe gemeente”, schrijven GS in het persbericht. De twee gemeentebesturen en het college van GS zouden dit open overleg moeten aansturen. ,,Het doel is om de dienstverlening aan de inwoners, verenigingen en bedrijven goed te houden, ook in de toekomst”, laat gedeputeerde Jan Markink weten.

GS hebben geen vertrouwen dat de gemeentelijke plannen, zoals de gemeenteraad van Scherpenzeel die vorige week vaststelde, voldoende zijn om de ‘bestuurskracht’ van de gemeente structureel zullen verbeteren. Scherpenzeel investeert onder meer miljoenen in de versterking van het ambtelijke apparaat. ,,Het bestuur wordt niet versterkt en de regionale positie niet verbeterd”, stellen GS. ,,De ambtelijke organisatie wordt wel groter, maar niet wezenlijk beter. En de gekozen oplossing van de gemeenteraad kost erg veel geld. Met een forse OZB-verhoging (ruim 26%) voor de inwoners is dat geld er wel voor de komende jaren. Maar voor de langere termijn zijn de gemeentelijke inkomsten onzeker en de risico’s niet gekwantificeerd.”

Met het besluit van vandaag neemt de provincie de regie over dit proces over, tot groot ongenoegen van zowel de gemeente als de meerderheid van de inwoners van Scherpenzeel. Zij hebben een grote voorkeur voor zelfstandigheid. Het provinciebestuur neemt het de gemeente Scherpenzeel kwalijk dat het geen serieus onderzoek heeft laten doen naar de gevolgen voor de bestuurskracht bij een herindeling met Barneveld of strategische samenwerkingen met deze of andere gemeenten. 

Begin juni maakten GS al bekend dit besluit te willen gaan nemen. Destijds informeerden gedeputeerde Markink en Commissaris John Berends dit voorgenomen besluit voor de gemeenteraden van Scherpenzeel en Barneveld. In het ‘open overleg’ dat nu wordt gestart, worden verschillende opties in beeld gebracht, ‘waaronder een herindeling met Barneveld’. Commissaris John Berends: ,,Wij willen een open gesprek met de samenleving over hun gemeente van de toekomst. Dat gesprek zullen we uitnodigend mogelijk organiseren.”

Margreet Hendriks
Foto: Margreet Hendriks
Leden van het college van B&W van Scherpenzeel in gespek met de commissaris van de koning en gedeputeerde Markink.
Margreet Hendriks
Foto: Margreet Hendriks
Wethouder Van Ekeren staat de pers te woord in het provinciehuis.