GROTE DINGEN Het idee om met elkaar in gesprek te gaan, werd volgens Van Deelen geboren toen hij gedeputeerde Drenth, die onder meer verantwoordelijk is voor het cultuurbeleid in de provincie Gelderland, eerder dit jaar tegen het lijf liep bij de opening van de gerestaureerde Grote Kerk. ,,Cultuur is net als economie een belangrijk onderdeel van mijn portefeuille’’, zegt Van Deelen. ,,Het zijn allebei onderwerpen die mij na aan het hart liggen. Met een goed cultureel aanbod kunnen wij Scherpenzeel op de kaart zetten; laten zien wat we hier te bieden hebben. In dit dorp zijn we best tot grote dingen in staat. Denk maar aan de beurs Vallei Duurzaam die we vorig hebben gehouden in De Breehoek. Ook zo’n thema waar ik plezier in heb en waarvan ik als oud-voorzitter van Vallei Duurzaam hoop dat er zeker een herhaling komt. Met De Breehoek hebben we een prachtige accommodatie in ons dorp, die geschikt is voor een breed aantal activiteiten. En als het aan het college ligt, gaan we De Breehoek in de toekomst samen met de toevoeging van de gemeentelijke huisvesting nog verder upgraden en gebruiksvriendelijker maken. Het filmpje waarin een indruk wordt gegeven van wat mogelijk is, is ook tijdens het overleg met de gedeputeerde vertoond.’’

AANTREKKELIJK Bij het overleg met de gedeputeerde waren vertegenwoordigers van verschillende lokale organisaties uitgenodigd om met een pitch een korte presentatie te geven van hun activiteiten, onder hen Wim van den Berg (Oud Scherpenzeel), Alfred Haaksma (bibliotheek), Dick Geurt (Platteland Anders), Wout van de Kleut (Hervormde kerk) en Vico Duising (De Breehoek). Gerard van Deelen verzorgde de aftrap met een korte schets van wat Scherpenzeel kenmerkt. ,,Het knooppunt tussen Heuvelrug en Veluwe is een zeer ondernemend en actief dorp, met grote en kleine bedrijven, zeer veel verenigingen, hechte kerkgemeenschappen en een sociale samenleving'', zo liet de wethouder de gedeputeerde weten. ,,Een groen dorp met aantrekkelijke klompenpaden, fietspaden en wandelmogelijkheden langs de Grebbelinie.’’

BOERENLEVEN Drenth toonde zich volgens Van Deelen geïnteresseerd in alles wat er in Scherpenzeel wordt georganiseerd. ,,Hij was vooral erg enthousiast over en onder de indruk van de activiteiten van Platteland Anders. Een organisatie die ooit met rijksgeld van minister Veerman van Landbouw samen met burgemeester Hans Colijn is opgericht. De gedeputeerde vond dit een initiatief dat bredere aandacht en navolging verdiende. Kunst en cultuur in combinatie met het ‘boerenleven’ is volgens hem veel te weinig bekend. Ook in het algemeen merkte Drenth op dat het neerzetten van wat er allemaal gebeurt in Scherpenzeel op het gebied van cultuur beter bekend zou moeten worden’’, aldus Van Deelen.

Tijdens de bijeenkomst werd ook gediscussieerd over de manier waarop de verschillende organisaties samen kunnen werken om de culturele activiteiten in Scherpenzeel te versterken en over rol de die gemeente, de regio, de provincie en het bedrijfsleven hierin mogelijk kunnen vervullen. Het sluiten van een cultuurconvenant werd geopperd als een goed startpunt. In vervolg daarop zou mogelijk een cultuurraad en/of een cultuurfonds kunnen worden ingesteld. Maar alvorens tot uitwerking daarvan over te kunnen gaan, wordt eerst verder gegaan met het uitwerken van een visie. Afgesproken is dat alle cultuurpartners begin september weer bij elkaar zullen gaan komen om hierover verder te praten.