Op diverse manieren worden bedrijven, instanties en anderen financieel ondersteund, om zo het hoofd boven water te kunnen houden.

Rijk, provincies en gemeenten moeten extra kosten maken en de grote vraag is bij velen: wie gaat dat betalen, wie draait daar voor op?

POSITIEF GELUID Voor grote, maar zeker ook voor kleine gemeenten, als Renswoude, is het een spannende tijd, want het coronavirus veroorzaakt grote maatschappelijke gevolgen, wat een financiële impact heeft op de gemeentekas.

Wethouder economie en financiën, Marieke Teunissen weet daar alles van. ,,Ook wij moeten extra uitgaven doen voor diverse regelingen en maken zo dus extra kosten om de bedrijfsvoering voort te zetten, terwijl we daarnaast te maken hebben met minder inkomsten. Positief geluid komt van de kant van het Rijk, dat stelt dat gemeenten gecompenseerd worden, maar de grote vraag blijft evenwel hoeveel”.

UITSCHIETERS BEGROTING Kijkend naar de Renswoudse situatie dan zie je dat de gemeente de tekorten op het Sociaal Domein lange tijd heeft weten af te houden. Maar nu bij vrijwel alle gemeenten in Nederland zijn er toch duidelijk zorgen over de haalbaarheid en zeker ook over de betaalbaarheid van huidige regelingen.

Teunissen: ,,Kijk je naar onze relatief kleine begroting, dan zie je dat het ingewikkelder wordt om uitschieters op te vangen.''

,,Als voorbeeld noem ik maar de kosten voor een jonge cliënt in de jeugdzorg, die al snel meer dan € 100.000 per jaar vergt, en dan heb je het over een persoon''.

NODIGE ZORGEN Teunissen vraag zich met de nodige zorgen af wat er straks gebeurt met de herverdeling van het gemeentefonds. Dat fonds is namelijk de grootste bron van inkomsten voor gemeenten. Vanuit dat fonds stelt het Rijk de gelden beschikbaar aan gemeenten om zo hun taken uit te kunnen voeren.

Duidelijk is al dat in 2022 die gelden op een andere manier verdeeld gaan worden. Het is niet denkbeeldig dat dit voor kleine en middelgrote gemeenten nadelig uit zal pakken. Zelfs zo negatief, dat je je kunt afvragen of de zelfstandigheid van gemeenten tot zo’n 70.000 inwoners niet in gevaar gaat komen.

Vanuit het hele land zijn al heel wat noodkreten geuit.

ZELFSTANDIGHEID Volgens Teunissen is de zelfstandigheid van Renswoude echter niet in het geding: ,,Gelukkig is het nog niet zover. Wij gaan zuinig en zinnig om met gemeenschapsgeld.

Ons ambitieuze college gaat voor zelfstandigheid van ons mooie dorp. Dat willen we zo houden en wij zullen daar ook alles aan doen. Vergeet niet dat we de inwoners en ondernemers service willen blijven bieden.

Ook de saamhorigheid en nabijheid waar wij in een kleine gemeente juist zo groot in zijn, zullen we blijven bewaken”.

Adriaan Hosang
Foto: Adriaan Hosang
Rechts wethouder Marieke Teunissen tijdens het uitreiken van de wijkgame aan scholieren van "de Borgwal".