Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur vroeg deze krant gespreksverslagen, rapporten en memo’s op bij de gemeente Barneveld. Burgemeester en wethouders verstrekten veel van de gevraagde documenten niet. Wel openbaarden zij besluitenlijsten van het fractievoorzittersoverleg (presidium) waarin het onderwerp aan de orde kwam. Veel passages zijn echter zwart gelakt. Een genoemd ‘wensenli...