Websites van de overheid hebben, volgens het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid, tot 23 september van dit jaar de tijd gekregen om hun websites toegankelijk te maken. Het besluit dat hiertoe is genomen, is sinds 1 juli 2018 van kracht. Met als uitgangspunt dat alle openbare voorzieningen in Nederland toegankelijk zijn voor alle inwoners. Ook voor mensen met één of meer beperki...