Door alle commotie rond de provinciale bemoeienis in het lokale bestuur en de vraag met welke pet onze waarnemend burgemeester op zijn post zat, waren we bijna vergeten dat er ook nog normale bestuurszaken spelen. Misschien is Frissen ook wel verbaasd dat er, ondanks ruim anderhalf jaar extra werkverschaffing vanuit de provincie en een coronacrisis die het land nagenoeg plat heeft gelegd, toch ...