We koersen op het betrekken van de tijdelijke huisvesting af op eind oktober, begin november’’, zegt wethouder Marieke Teunissen over de verhuizing. ,,Mogelijk dat de raadzaal, het oude Hummelhonk, eerder gereed is. Die ruimte wordt nu al gebruikt voor de collegevergaderingen en andere al dan niet ambtelijke overleggen, maar de raad wil ook graag weer fysiek bij elkaar komen. Omdat dat al gauw ...