Daarin wordt vastgesteld dat Scherpenzeel, sinds het verschijnen van het rapport SeinstraVandeLaar, erin is geslaagd op dit gebied aantoonbare verbeteringen te realiseren. ,,Dit sterkt onze overtuiging dat niet de discussie over oplossingsrichtingen centraal moet staan, maar dat de opgaven leidend moeten zijn in de discussie over de toekomst van Scherpenzeel.’’