VERTROUWENSBREUK De indiener van de motie, GBS-voorman Henk Brons, wees erop dat de gemeenteraad zich een mening behoort te vormen over een belangrijke zaak als een vertrouwensbreuk in het college. Brons zei het te betreuren dat een hiervoor geplande besloten raadsvergadering niet door was gegaan, omdat burgemeester De Vries had bedankt voor de uitnodiging om daar zijn kant van...